288 Yıllık Zile Cami-İ Kebir Ve Zile Kitabeleri

288 Yıllık Zile Cami-İ Kebir Ve Zile Kitabeleri
06 Ağustos 2022 - 20:51
288 YILLIK ZİLE CAMİ-İ KEBİR VE ZİLE KİTABELERİ
Değerli büyüğüm İbrahim Kozanoğlu Bey’in Zilemiz Yerel Tarih ve Kültür Araştırmaları Platformundaki çalışmalar ışığında Zile Kitabeleri;
Zilemizin Yerel Tarihini anlatabilmek için en önemli kaynaklardan biri olan; Cami-Mescid, Çeşme, Kabristan, Şömine-Ocak alın,Cümle kapısı üstü Kitabeleri’ni Okumaya çalışıp, o yapının inşa tarihini, inşa veya tamir eden hayır-hasened sahibi atalarımızı kimliğini bulmaya çalıştım. *Cami ve mescid kitabelerini hemşehrimiz Doc.ASIM ÇELİK yardımları ile Erciyes Üni.Fen-Edebiyat Fakültesinden Eski Türkçe uzmanı Prof. Dr. ATABEY KILIÇ’tan yardım aldım.
1-ZİLE CAMİ-İ KEBİR DIŞ KİTABESİ H 1150-M1734
Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa zamnında yapılmış.
“Makbul-i niyaz iderim yâ Rab. Mustafa ümmetündür yâ Muhammed Mustafa
Eyledi ahir vefa sahib-i hayrat. Develüoğlu Seyyid Mustafa sene H 1150/1734
2-EFENDİAĞA (FEVZULLAH EFENDİ) CAMİİ
İnnema ya'muru mesacidallahi men yü'minu billahi vel-yevmil âhir....
Ayeti kerime;Tevbe 18 ilk cümlesi
kad ammera haza'l mescid el-hac Lutfullah inb Ali ibni eşşeyh
ibrahim efendi rahmetullah-u teala sene H 1223..M-1808
 (“Allahın mescidlerini ancak allaha ve ahiret gününe iman
edenler tamir eder" Ayeti kerime;Tevbe 18 ilk cümlesi
Bu mescidi eş şeyh ibrahim oğlu, Ali oğlu el hac
Lutfullah tamir ettirmiştir. Allah kendilerilerine rahmet eylesin.
3-MANASTIR HOCALAR CAMİİ DIŞ TAMİR KİTABESİ
Ceddede haze'l-mescidi'ş-şerif el-abdü'z Za'if (el muhtaç)
ilâ Rabbihi'l-Latif Cihan Ali (?) el hac eş-şeyh ağa
bin Abdülkadir Efendi. Sene 1231 M-1816
Bu mescidi Abdülkadir Efendinin oğlu Şeyh Cihan Ali (?) tamir ettirmiştir.
4-MANASTIR HOCALAR CAMİİ İÇ KİTABESİ
Yâ müfettihü’l-ebvab eftahü’l-bâb hayrun (İftah lena hayre’l-bâb)
Ey kapıları açan (Cenab-ı Hak) Bize de hayırlı bir kapı aç)
Derleyen Nezir Ötegen 6.8.2022 Develi

YORUMLAR

  • 0 Yorum