Reklam

Özel Haber/Seyrani Kampüsü Dr. Sami Tutum Kütüphanesine 20 Bin Kitap Bağışlandı

Özel Haber/Seyrani Kampüsü Dr. Sami Tutum Kütüphanesine 20 Bin Kitap Bağışlandı
17 Ocak 2022 - 11:34
Reklam
2021-2022 Öğretim Yılında Kayseri Üniversitesinin bünyesindeki 5 Fakülteden İkisi Develi  Seyrani Kampüsünde bulunuyor. Kampüste en çok tercih edilen Bölüm ise 288 öğrenci ile Çocuk Gelişimi Bölümü oldu.
Kampüste Doç.Dr. Fatih Balcının Müdürlüğünü yaptığı bir de  Seyrani Araştırma Merkezi Kurularak araştırma yapmak isteyen öğrenci ve akademik kadroya yardımcı olmayı hedefleniyor. Ata Tohumu araştırması ilk sırada yerini aldı.
Seyrani Kampüsündeki Fakülte ve Yüksek okullar ile öğrenci sayıları ise şu şekildedir: İslami İlimler Fakültesinde 247, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde 209 öğrenci,
MYO;  Lojistik Bölümünde 164, Bilgisayar Teknolojisinde 68, Büro Yönetiminde 242, Çocuk Gelişiminde 288, Bilgisayar Programcılığında 148, Aşçılıkta 75, Bahçe Tarımında 30 öğrenci olmak üzere toplam 1471 öğrenci eğitim görmektedir.

Ayrıca; Seyrani Kampüsünde 42 Akademik Kadro, 26 İdari Personel olmak üzere toplam  68 personel görev yapmaktadır.

SEYRANİ KAMPÜSÜNDE 20 BİN KİTABIN BULUNDUĞU DR. SAMİ TUTUM KÜTÜPHANESİ’NE  BAĞIŞ YAPANLAR: 
İstanbul Teknik Üniversitesi    
Kafkas Üniversitesi    
Atatürk Araştırma Merkezi    

Bilkent Üniversitesi    
Erciyes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı    
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi    
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     
Sermaye Piyasası Kurulu    
Genel Kurmay Başkanlığı    

İstanbul Büyükşehir Belediyesi    
Gaziantep Üniversitesi
Çoban Basın Yayın    
Öznokta Yayınevi
İlya Yayınevi    
Gema Gelişim Yayınları    
Yelgin Yayınevi    
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Türk- İş    
Zeytinburnu Belediyesi    
Tübitak    
Kültür Bakanlığı    
Trabzon Belediyesi    
Adam Yayınları    
MESS    
Çağ Üniversitesi    
Gelişim Üniversitesi    
SGK    
Bitlis Eren Üniversitesi    
Kadir ÖZDAMARLAR    
Kayseri Basını
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı    
Ana Yayıncılık    
Ergün Basın Yayın    
Girişimci Kadınlar Derneği    
Türk Patent Enstitüsü    
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü    
Adalet Bakanlığı    
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı    
Nevzat GÖRÜCÜ
Mungan Kavram Yayınları    
Alişan Çoban Basın Yayın
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi    
Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü    
KOSGEB    
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü    
Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü    
Cantaş Yayınları    
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı    
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü    
Mehmet BİLGEHAN    
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Maliye Bakanlığı    
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı    
Ulaştırma Bakanlığı    
Erzincan Belediyesi    
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü    
Devlet  Planlama  Teşkilatı
Adıyaman Üniversitesi    
Materyal Yayınevi    
Karadeniz Teknik Üniversitesi    
Kırıkkale Belediyesi    
Ankara Barosu    
İş Bankası    
Atom Enerjisi Kurumu    
Uludağ Üniversitesi    
Türkiye İstatistik Kurumu    
TEİAŞ    
Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü    
Trabzon Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü    
Tokat İl Bilim Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğü    
Elektrik Üretim AŞ. Genel Müdürlüğü    
Orman ve Su İşleri Bakanlığı    
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı    
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü    
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü    
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi    
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi    
Gençlik ve Spor Bakanlığı    
Ege Üniversitesi    
T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü    
İnönü Üniversitesi    
OsmanCOŞKUN    
Safiye Nur  YILDIRIM
Çınar Basın Yayın    
Kumsal Yayınevi    
Şükrü    KARABİBER
Rekabet Kurumu    
TİSK    
Marmara Üniversitesi     
Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü    
T.C. Kalkınma Bakanlığı    
Ege Kampüs Yayınevi    
Natilus Yayınevi    
Neşet ARSLAN
Hamdi ÖZDAMARLAR     
Prof. Dr. Veli KAYHAN    
Doç. Dr. Murat SERDAR    
Doç. Dr. Harun    IŞIK
Zehra Betül AKSOY
Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ 
Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK
Prof. Dr.Temel YEŞİLYURT
Prof. Dr. Abdulavahap TAŞTAN
Dr. Öğr. Üyesi. Nadide Sevil TÜLÜCE    
Süleyman ÜNAL
Prof. Dr. Ünver    GÜNAY
İlhami ŞEKERCİOĞLU
Ali KUZUCU
Prof. Dr. Yusuf    BENLİ 
Prof. Dr. Şahin GÜVEN 
Bahattin CEBECİ 
Orhan  CEBECİ 
Seyrani Ziraat Fakültesi    
Develi Belediyesi
İstanbul Develi ve yöresi  Derneği    
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YALÇIN      
Dr. Öğr Üyesi. Fulya ZARALI
KYK Develi Yurt Müdürlüğü     
Doç. Dr. Mederes  GÜRKAN

Nezir Ötegen

YORUMLAR

  • 0 Yorum