Özel Haber/ Develi Gömedi Köyünde Salur Ve Bayundur Alp-Erenlerinin Tamgalı Mezarlarının Tespit Çalışmaları Yapıldı

Özel Haber/ Develi Gömedi Köyünde Salur Ve Bayundur Alp-Erenlerinin Tamgalı Mezarlarının Tespit Çalışmaları Yapıldı
05 Ağustos 2021 - 19:23
Reklam

Develi İlçesi Gömedi Köyü Mezarlığında Ok ve yay figürlerinin bulunduğu mezar taşlarını inceleyen ekibin mezarlık içerisinden yaptığı araştırmada, yaklaşık 25 adet  Salur ve Bayundur tamgalı  Alperen mezarlarına ulaşıldı. 
Konuyla ilgili bilgi veren Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Aslan, tesadüf eseri bulunan mezarların, Ahlat'tan sonra en büyük ve en fazla Selçuklu dönemine ait bilgilerin burada olduğunu ve bu nedenle öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Mezar taşları bir toplumun tapu senedi konumundadır. Anadoluyu vatan edinmek isteyen keşifçi alperenler,Çukurova bölgesinden gelip Kayseri de ilk olarak çataloluk köyüne daha sonra Develi güzergahında Gömedi Köyünde ikamet ettiklerine dikkat çekti.
Gömedi Köyü mezarlığında da menhir geleneğine göre dikilen büyük blok mezar taşları da bulunmaktadır. Alanda ilk olarak belgeleme, fotoğraflama  röleve çalışması yaptıklarını ve daha sonra temizleme işlemlerine geçileceğini belirten Arslan; Develi  Belediyesinin katkıları ile başlattığımız çalışmaları, Tüm hemşerilerimizi ecdadımızın bölgeye ilk yerleştiği yerleri görmelerini ve mezarlarını ziyaret etmeye davet ediyorum dedi.
Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Aslan ile birlikte çalışmalara katılan ekip daha sonra civar köylerin mezarlıklarından Gümüşören Köyündeki Selçuklu ve Osmanlı Dönemi mezarlarda ve Hitit dönemi 3. Hattuşilinin eşi Puduhepa adına yaptırdığı kaya anıtında da incelemelerde bulundular.


İncelemeler esnasında, Gömedi Köyü Muhtarı İsmail Develioğlu adına  Hasan Görücü ile birlikte  Seyit Develioğlu, Keziban Aslan,Yusuf Yücel eşi ve çocuklarına da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

OĞUZLARIN SALUR BOYU
Çataloluk köyünde ok ve yay tamgalı  mezarların Selçuklu alp erenlerinden Salur Boyu hakkında 
Türkiye Selçukluları Devrinde Kayseri’de Şeyh Ve Dervişler çalışmasında  Ali KOZAN şu bilgileri vermektedir.
Salur Boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biridir. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) oğuz kağan'ın oğlu dağ han'ın soyundan geldikleri kabul edilir."Salur" kelimesi kılıç sallayan anlamında kullanılmıştır. 14. yüzyılda Sivas,Erzincan, Kayseri ve Tokat civarında hüküm sürmüş Kadı Burhaneddin Devleti Salur boyuna mensuptur.

BAYUNDUR BOYU,
 Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'teki yirmi iki Oğuz bölüğünden üçüncüsü; "Bayundur"lardır. Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Akkoyunlu hanedanı Bayındır boyundan çıkmıştır.
Kâşgarlı Mahmud tarafından Dîvânü lugati’t-Türk’te Bayundur ismin “daima nimetle dolu olan yer” mânasına geldiğini belirtmiştir. Yine ona göre Bayındır Oğuzlar’ın Üçok kolunun birinci boyudur.
Selçuklular devrinde Anadolu nüfusunun Türkleşmesinde, Bayındırlar’ın mühim bir rol oynadığı tahmin edilmektedir. Bayındırlar’ın Anadolu’nun fetih ve iskânına katılmasından sonra Türk tarihindeki en mühim rolleri Akkoyunlu Devleti’ni kurmalarıdır. Bundan dolayı Akkoyunlu hânedanına Türk kaynaklarında Bayındırlu, Farsça eserlerde Bayındıriyye adı verilir. Bayındır boyunun damgasını devletlerinin resmî alâmeti kabul etmişlerdir. Böylece Akkoyunlu paralarında, resmî vesikalarında, silâhlarında ve bayraklarında Bayındır damgası görülür.


Nezir Ötegen 

YORUMLAR

  • 0 Yorum