Özel Haber/Develi-Çataloluk Köyü Anısına

Özel Haber/Develi-Çataloluk Köyü Anısına
15 Eylül 2021 - 00:00
Reklam
Develi İlçemizde bulunan Çataloluk Köyündeki tarihi mezar taşları ile ilgili araştırma yapan ERÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Arslan ve ekibine ithafen Araştırmacı-Yazar Nezir Ötegen tarafından kaleme alınmıştır.14.09.2021


TESCİLLİ KARA AĞAÇ VE TAMGALI MEZAR TAŞLARI

ÇOK ŞEY SÖYLERLER, ŞANLI TARİHİMİZDEN HABERLER VERİRLER.
Çataloluk Köyüne konup göçenleri dinleyin
Tarihi Karaağaç ve Alperenler ne söylerler
Salurlar, Eymürler, Bayındırlar, Alka Evliler, Karkınlar
Develi’nin ve Kayseri’nin tarihine ışık tutarlar.
Onlar Çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Göçleri Destanlaşan, Destanları çağlara ulaşan,
Uygarlığı diğer coğrafyalara taşıyan
Adaletin ve Özgürlüğün sembolü olan alperenler
Orta Asya’dan, Dev Gölden- susuz çöle dönen yurtlarından çıkıp
Horasandan, Kizzuwatna, kilikyadan, Kapadokyaya gelip
Yurdun adını Anadoluyu koymuş, Anadoluyu vatan edinmiş
Alperenler çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Torosların eteğindeki Çataloluk Köyünü
Anadoluya açılan kapı yapmış, üs yapmış
Mücadelesini, azmini beraberinde taşımış
Gittikleri yere huzuru ve bereketi götürmüş
Değil insanlar, ağaçlar bile onları bağrına başmış
Onlar çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Mezar taşları bir toplumun tapu senedidir.
Çataloluk köyüne konup göçenler,
Akınları ve azimleri ile tarih yazmışlar
Üzerinde türlü otlar bitenler, mezar taşları ile de
Çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Kiminin başında biter ağaçlar,
Kiminin başında sararır otlar.
Kimi masum, kimi güzel alperenler
Çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Sahiplik veya ait olmanın belgesi Tamgaları
Anadoluya basılan mühür olmuş
Kimini kucaklamış karaağaçlar
Kiminin kabri sele gitmiş ya da toprağa batmış
Bin yıldan beri Konuşan Mezar taşları
Çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Oğuzların Anadolu'ya akınları
1071 den önce Eymürler ile başlamış.
Çataloluk’u yurt tutan, Eymür alperenleri
İyi durumları ile anılmış Varlıklı olarak yaşamış
Çataloluk Köyündeki bir diğer oğuz boyu,
Oğuz kağan'ın oğlu Dağhan'ın soyundan
Ok ve yay tamgaları ile tanınan Salurlar
Ustaca kılıç sallayıp, toprağı işleyerek
Kılıç ve çomağı ile iş görür diye nam salmış
Oğuz Kağan'ın oğlu Yıldız Han'ın soyundan
Karkınlar “Taşkın ve doyurucu” olarak bilinir
Anadolu'da posta ve haberleşme merkezini
İlk olarak Çataloluk’ta Karkınlar kurmuş
KarkınTürkmenleri her kırk kilometreye
bir menzil ve Ocaklar kurmuş
Kurduğu ocaklar ve menzillerle
sosyal örgütlenmeyi, hızlı haberleşmeyi sağlamış
Menzillerde yetiştirdiği menzil beygirleri ile
Atlı ulaklarla, oğuzların gözü kulağı olmuş
Hayvan haklarına da gereken saygıyı göstermiş
Posta Tatarlığı sisteminin önemli bir unsuru olmuşlar.
Çataloluk Köyünü yurt tutan Bayundurlar,
Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan gelen
Anadolu’nun fetih ve iskânına katkıları ile nam salmış
Türk tarihindeki en mühim rollerinden biri
Akkoyunlu Devleti’ni kurmalarıdır.
Yurtları daima nimetle dolu olanlar olarak bilinirler.
Çataloluk Köyünü Yurt tutan Alkaevli alperenleri ise
Oğuz Kağan’ın oğlu Günhan’ın soyundan gelip
Ak çadırları ile nam bulmuş,
Her yere gider, her işi başarır denmiş
Savaşçı kimliğiyle tanınmış bir boy, Asil bir soydur.
Toprağa gark olmuş nazik tenleri,
Söylemeden kalmış tatlı dilleri.
Gelin duadan unutman bunları,
Çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Kimisi alperen, kimisi hoca,
Kimi ak sakallı, kimi pir koca,
Başları ucunda hece taşları,
Çok şey söylerler, şanlı tarihimizden haberler verirler.
Nezir Ötegen

YORUMLAR

  • 0 Yorum