İstanbul'daki  Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğinin  70 yıllık Hafızasının  Albümü yayınlandı

İstanbul'daki  Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğinin  70 yıllık Hafızasının  Albümü yayınlandı
11 Haziran 2021 - 18:04
Reklam


Nezir Ötegen’in İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği Hafıza Albümü hakkındaki  yazısı

İstanbul’daki  Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğimizin  Değerli Başkan ve yöneticileri, derneğimizin üyeleri ve Derneğin faaliyetlerine katkı sağlayan Değerli Gençlerimize saygı ile arz ediyorum.

Bir  Vakıf ya da Derneğin  Kuruluş  tüzüğü kapsamında faaliyet göstermesi ve faaliyetlerinde başarılı olması en çok  o teşebbüsün kurucularını memnun eder. 
Ancak bir de bahse konu kuruluşun faaliyetleri dışında çevresinde hissettirdiği sinerji, üyeleri aracılığı ile köprü vazifesi gördüğü genç kuşaklara verdiği güven duygusu, aidiyetlik kavramını  geliştirmesi yanında çevresinde  yerel yönetimler ve diğer STK lar, hemşehri derneklerine vermiş olduğu manevi destek de çok önemlidir.
Her ne kadar resmi olarak 1987 yılında Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneği adı altında bir Dernek Kurulmuşsa da daha öncesinde 1940 lı yıllardan beri  Dernek ismi olmadan da İstanbul’daki hemşerilerimizin her birisi dernek gibi aktif olarak,  birer gönüllü,  memleket sevdalısı olarak İstanbul’a giden  hemşerilerimize sahip çıkarak onlara el kol olarak destek olmuşlardır.
Develili  gençlerimizden  İstanbul’da Öğrenim hayatına başlayanların ufuklarının açılmasında, ticaret  hayatına atılanların işlerini geliştirmede, Yerel Yönetim ve Kamuda vazife yapmaya başlayanları onurlandırma da, daha önceden İstanbul’a yerleşmiş iş kurmuş çevre edinmiş büyüklerimizin üstün gayretleri sayesinde  iş kuran, çevre edinen yüzlerce hemşerimiz büyüklerimizi hep hayırla yad ederler. Her birinin İstanbul ve Gurbet hayatı ile birer kitap yazılacak kadar  anıları çoktur.

Eğitim ve öğretim dışında İstanbul’a ailesinden habersiz kaçıp gidenlerin garipliklerini hissettirmeyen büyüklerimizden tutun da  onlara iş bulmadan,  kalacakları yer yurt bulmaya varıncaya  kadar her zaman yanlarında olmuşlardır. Onlar da bu acı ve tatlı gurbet hayatını Develiye geldiklerinde özellikle uzun kış gecelerinde saatlerce çevresindekilere anlatmışlardır.
İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğimiz, Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olabilecek Milli ve Manevi  Değerlerimize bağlı gençlerimizin yetişmesinde, önemli bir misyon üstlenmiştir. Bu görevini ifa esnasında Dernekte resmi olarak görev alanların yanında isimlerinin hiçbir yerde anılmasını bile istemeyen nice isimsiz kahramanlar bulunmaktadır.
Derneğimiz  ve Dernek üyelerimiz, Develi İlçemizdeki her faaliyette olduğu gibi İstanbul’daki organizasyonlarda da konu Develi olunca taşın altına ellerini koymaya ve Memleketleri ile ödeşmeye gayret etmişlerdir.
İlçemize eğitim öğretim faaliyetlerine katkıları hiç eksilmeyen ve hatta  Yüksek tahsil hayatının ilk adımlarının atılacağı  Kampüs alanının faaliyete geçtiği günlerdeki heyecanı bizzat yaşayanlardan birisi olarak günlerce o tozun toprağın arasında aşk ve heyecanla su yerine toz da yutarak başlatılan çalışmaları unutmamız mümkün değil.
Hayırseverlerimizin heyecan ve arzularına, İlçedeki Kamu ve Yerel Yöneticiler  yanında Sivil Toplum Kuruluşları ile Siyasi Parti temsilcilerinin de aynı heyecanı hissederek yaklaşmaları sayesinde Develi, diğer İlçelere de örnek olduğu gibi Hayırseverliğe de ayrı bir boyut kazandırmıştır.
Derneğimizin gençlerimize sağladığı eğitim imkanları, burslar, yardımlar, etkinlikler, geziler, hafta sonu konferansları, iftar yemekleri bahanesi ile yapılan kaynaşma ve hasretlik gidermelerin hepsi güzel birer anı olarak gönüllerde tazeliğini korumaktadır.

Kuruluşundan bu güne kadar İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Dayanışma Derneğimizin yönetim Kurullarında görev alan Değerli Başkanlarımız; Dr. Ali Akdemir, Atilla Oral, Orhan Gürlek, Şükrü Maşlak, Cihat Develioğlu, Ali Servet Develioğlu, Hüseyin Setenci, Yücel Suyolcu, Lütfü Avcı, Zeki  Sevimay, Muzaffer Aksu, Necati Develioğlu, Mehmet Paksoy, Sami Develioğlu, Mehmet Papak, ve Orhan Cebeci ve Yönetim Kurulu üyelerinden, hayırseverlerimizden ahirete irtihal edenler Allah’dan rahmet hayatta olanlara da sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diler, Dernek Faaliyetlerine maddi ve  manevi katkı sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkürlerimi arz  ederim.
Tüm bu faaliyetler yanında Derneğin hafızasının derlenmesinin de ne kadar önemli bir çalışma gerektirdiğini bilenlerdenim. Bu çalışmayı yapan Değerli abim Orhan Cebeci ve Dernekte  bu çalışmalara katkı sağlayan gençlerimize ayrıca ve özellikle teşekkür ediyorum.
Selam olsun Kalbi Develi için atanlara
Develi Sevdasını  yaşayan ve yaşatanlara 

Nezir Ötegen

YORUMLAR

  • 0 Yorum