Gömedi Köyünde Selçuklu Alperenlerinin Mezarları Çıktı

Gömedi Köyünde Selçuklu Alperenlerinin Mezarları Çıktı
12 Haziran 2021 - 09:57
ReklamGömedi Köyü  tanıtımı ile ilgili olarak gittiğimizde Köy  mezarlığını da gezdik ve gördük ki; Gömedi Köyündeki Mezarlıktaki Osmanlı Bezemeleri ile süslenmiş mezarlar yanında Selçuklu alperenlerinde Oğuzların Salur  Boyuna ait mezarlar da mevcuttur.

Salurlar  24 Oğuz boyundan  biridir. Salur kelimesinin anlamı “Nerede olsa kılıç ve topuzu iş görür” 
Salurlar’ın  İslâmiyet’ten sonra büyük kollar halinde Seyhun kıyılarından Adalar denizine kadar uzanan geniş sahada varlığını hissettirmiştir. Salurlar, Anadolu’daki Türk yerleşmesinde önemli rol oynamıştır.
Tarih araştırmaları, Salurlar'ın Anadolu'nun fetih ve iskanında mühim roller oynayan boylardan biri olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Salur oymağı çiftçilik yapmakta ve yazın yaylalara gitmekteydi. (M. Fuad Köprülü)
Osmanlı mezarlarındaki semboller ve anlamları:
Tüfek sembolü; Türklerin yaşama biçimleriyle ilgili sembollerden biri olup, mezarda yatan kişilerin yiğitlik ve kahramanlıklarını muharip sınıfından insanlar olduklarını temsil etmektedir
İbrik sembolü:Tarihsel süreçte ibriğin su ve temizlikle ilişkilendirilerek “Günahları  yıkayan, saflaştıran, yeniden hayat veren” gibi anlamlar yüklenmiştir.  ibrik temizliğin ve paklığın ifadesi olarak mezar taşlarına yapılmışlardır

Kama – Bıçak: Hayatın kısa kesildiğinin ifadesi olan hançerler ve kamalar, altı yüzyıllık bir geçmişi olan desenlerdir.
Kılıç, balta,mızrak: mezar taşında kılıç veya hançer kabartması bulunan kişinin çok yiğit olduğunu belirtmek için “kılıcından kan damlıyor” tabirini kullanırlar. 
Kılıç gücün, hakimiyetin, adaletin, cesaret ve yiğitliğin, ihtiyat ve yok etmenin sembolüdür. 
Ayrıca Şehitler mezarlıklarında da kesici silahlar bezemeli mezar taşları bulunmaktadır.
Çarkıfelek: dünyanın gelip geçiciliğini simgeleyen bir süsleme
Kuş  sembolü: Kabirde yatan kişinin ö ruhunun kuş şeklinde öbür dünyaya uçtuğu belirtilir. Bu inancın Anadolu’da bugüne kadar yaşadığını ölü için “aramızdan kuş gibi uçtu gitti” cümlesinin kullanılmasından da anlarız.

Bir başka Araştırmacıya göre; çocuklar kuşlara benzetilmiştir. Buna göre mezar taşları üzerine işlenen kuş bezemeleri ölen şahsın hayatta kaç çocuk bıraktığını sayıca ifade etmekle birlikte, çocukların cinsiyetini de belirtmektedir. Kuşun yanında tarak motifi işlenirse çocuklar kız, işlenmezse erkek olduğu anlaşılmaktadır. Mezar taşlarına hayatta kalan çocukların sayısınca kuş figürü işlenmiştir. Bu durumda kuş bezemelerini bir vasiyet, halka iletilmesi gereken bir mesaj olarak yorumlanmaktadır.

GÖMEDİ KÖYÜNDE DUVARLAR BİRER CANLI TABLO GİBİ TARİHİ BAHÇE DUVAR  TAŞLARINDA OLUŞAN YOSUNLAR TEMİZ HAVANIN SİMGESİ: LİKEN BİTKİLERİ
Hani şu çocukluk yıllarımızda üzerine tükürüp taşla ezerek bulamaç haline getirdiğimiz ve avcumuza kına yaktığımız yosunlar... Avucumuz içindeki bulamaç kuruyunca elimizi yıkar kalan izi birbirimize gösterirdik... Farkında olmadan yanından geçtiğimiz yosunların meğer ne çok yararı varmış. Cilt bakımında, ilaç yapımında kullanılıyormuş. 
*Yetiştiği yerin havasının temizliğini gösteren liken olarak bilinen Rhizocarpan geographicum  likeni Memleketimizde çok yaygın bir likendir. Kayaların üzerinde 0,1 - 1,0 mm. eninde sar ı - yeşil veya kanarya, limon sarımsı renkte bir kabuk meydana getirir. Memleket haritalarını andıran şekiller meydana getirdiği gibi bazan da kayaların her tarafını kaplayabilir.
Bizlerin  kayaların, ağaçların gövdelerinde gördüğümüz ve yosun diye tabir ettiğimiz  ve bilimsel adı Liken olan bitki, iki ayrı bitkinin, Alg ve Mantarın bir araya gelmesi ve bir birlik meydana getirmesi suretiyle oluşan kompleks yapılı zengin bir organizma grubudur. 
Bu iki çeşit organizma yanyana gelerek kendilerine hiç benzemeyen bir birlik meydana getirirler. Likenler, ortak yaşamaya (Simbiyoza) iyi bir örnektir. Memleketimiz Liken türleri yönünden oldukça zengindir.

GENEL
Köyünmesire alanı Büyükpınar  su kaynağı da olduğu için her zaman için köylülerin uğrak yeri halindedir.
Köyün subaşı ve yaylak olarak kullandığı İmampınarı, yayladaki insanlar ve hayvanat için önemli bir su kaynağıdır.
Meşelik, Köy için önemli bir Orman ve ağaçlandırma sahasıdır. Zaman zaman ağaçlandırma faaliyetleri  yapılsa da mevcut meşelerin korunması dışında bir gelişme olmadığı görülmüştür.
Asar denilen mevkideki mağaralar ve yığma tepe sürekli tahribata uğramış uğrak yerleridir. 
Develi dağındaki Ömer ağa yurdundan gelen kervan yolu üzerindeki Han yeri denilen mevkideki bir evsin dışında bir yapı  kalmamıştır.
Kurt Kayası ise yüksek ve yaylalara da uzakta olduğu için Kurtların yavrulama yeri olarak tercih edildiği belirtiliyor.
Kale mevkisi, çağşır mevkisi köyün yaylacıları için yayılım alanı olarak  kullanılıyor.

Nezir  Ötegen

YORUMLAR

  • 0 Yorum